WORLD

นายกฯ มาเลเซียตัดสินใจลาออกหลังรัฐบาล ผสมได้เสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ

สื่อต่างประเทศรายงานข่าว นายกรัฐมนตรีมาเลเซียตัดสินใจลาออกหลังรัฐบาลผสมได้เสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ ก่อนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป

สำนักข่าวมาเลเซียกินีรายงานข่าวล่าสุด อ้างอิงจาก นายยูโซฟ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (Special Functions) ว่านายกรัฐมนตรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งและจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษขึ้นก่อนเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายหนังสือลาออกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในวันจันทร์นี้

ในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครจะเป็นคนตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะไม่มีส.ส.พรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภา หรือจะมีการเลือกตั้งขึ้นหรือไม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้

อ้างอิง Malaysiakini และ Reuters
ภาพ เพจ Muhyiddin Yassin

Related Posts

Send this to a friend