BANGKOK

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสัญจรเขตทวีวัฒนา

พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบถาม และรับฟังปัญหา

วันนี้ (18 มี.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความขยัน ตั้งใจทำงาน และมีจิตสาธารณะ โดยได้พูดคุย สอบถาม และรับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ กับผู้ว่าฯ ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้หาแนวทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา ภายหลังการประชุมรับฟังการดำเนินงานของเขตฯ ในกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร

สำหรับลูกจ้าง 5 คน ที่ได้เป็นตัวแทนร่วมโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงกับผู้ว่าฯ ชัชชาติในวันนี้ ได้แก่ นายวุฒิ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) นางสาวสะใบ รอดบุญธรรม พนักงานสวนสาธารณะ นางสาวกรกมล ชาญเดชรัตนะ พนักงานทั่วไป (กวาด) นายรุ่ง สุขสำราญ พนักงานทั่วไป (กวาด) และนายสมพร สุกประเสริฐ พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) โดยเมนูอาหารประกอบด้วย ข้าว/ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อน ไข่ต้ม ผัดหมี่ชมพูโบราณ และเครื่องดื่ม

Related Posts

Send this to a friend