Home Posts tagged โฮปเวลล์
Politics

“อนุทิน” พร้อมออกเงินส่วนตัว 200 ล้าน จ่ายค่ารื้อโฮปเวลล์ เปิดทางรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

จากกรณีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงิน 2.2 แสนล้านบาท แต่ติดปัญหาการเจรจาสัญญาโครงการฯ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)และกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตร (กลุ่ม CPH)