Home Posts tagged โรงเรียนมกุฏคีรีวัน
Politics

“อนุทิน” นำผู้บกพร่องทางสายตา ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ การใช้ชีวิต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำครู และน้องๆ ผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนมกุฏคีรีวัน กว่า 30 คน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ที่ รานโชวชาญวีร์ รีสอร์ต ตำบล ขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล