Home Posts tagged โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Politics

โฆษกรัฐบาล แจง นายกฯ เข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการตั้งฉายารัฐบาลของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และถือเป็นสิทธิของสื่อมวลชนที่สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายต่อการทำงานของรัฐบาล ส่วนที่มีการเสนอข่าวว่า
Politics

“ฮ่องกงเป็นเรื่องของฮ่องกง”

ยังไม่มีท่าทีจากนายกรัฐมนตรีจากกรณีโฆษกสถานทูตจีนออกมาระบุว่ามีนักการเมืองไทยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อพบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฮ่องกง โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบสั้นๆเมื่อถูกถามในเรื่องนี้ว่า “ฮ่องกงก็เป็นเรื่องของฮ่องกง” ขณะที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เพราะมองว่าเป็นการกระทำของนักการเมือง
WORLD

ทุกนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ รัฐบาลพร้อมสานต่อ และพัฒนาต่อยอด จนนำไปสู่การยอมรับในเวทีโลก

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งใจเข้าร่วมการประชุมในกรอบสหประชาชาติ เพื่อแสดงบทบาทของไทย ในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกเพื่อการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดยมีการประชุม 3 เรื่องที่ไทยมีบทบาทสำคัญ ได้แก่