Home Posts tagged โคลอมเบีย
HUMANITY

โคลอมเบียร่วมใจช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเวเนซุเอลา รณรงค์ลดความเกลียดกลัวผู้อพยพ Somos Panas Colombia : We are friend เราคือเพื่อนกัน

วิกฤตผู้ลี้ภัยเวเนซุเอลา ต่างจากสถานการณ์สงครามอื่นๆ เพราะการอพยพของชาวเวเนซุเอลาไม่ได้มาจากความรุนแรงด้วยอาวุธ แต่มาจากความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโรงพยาบาล ทำให้ต้องลี้ภัยมาเพื่อรักษาชีวิต เช่นโรคมะเร็ง การช่วยเหลือของ UNHCR ที่โคลอมเบีย จึงต่างจากที่ต่างๆ
HUMANITY

เมื่อเงินเวเนซุเอลา มีค่าเพียง “ของที่ระลึก” สัญลักษณ์ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลา

ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในประเทศเวเนซุเอล่า ช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวเวเนซุเอลา ต้องลี้ภัยและอพยพออกนอกประเทศแล้วกว่า 4.3 ล้านคน ในจำนวนนั้นอพยพมายังประเทศโคลอมเบีย มากกว่า 1.4 ล้านคน ทำให้โคลอมเบียต้องรับมือกับภารกิจเพื่อมนุษยธรรมนี้ ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR กำลังต้องการงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาท
HUMANITY

ติดตามชีวิตผู้ลี้ภัยชาวเวเนซุเอลา ที่ต้องลี้ภัยหนีปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา

โรซิเบล อายุ 29 ปี ลี้ภัยขณะตั้งครรภ์ 3 เดือน เธอมาจากเมืองมาราไคโบ ประเทศเวเนซุเอลา เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศล้มเหลว โรงพยาบาลที่เธอต้องไปคลอดต้องปิดตัวลง เธอเดินทางนานกว่า 2 เดือนเป็นระยะทางกว่า 130 กิโลเมตร และได้รับช่วยเหลือจาก UNHCR ในเขต Maicao ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจากเวเนซุเอลา ที่ UNHCR ให้การสนับสนุน