Home Posts tagged โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
Politics

รัฐบาล ขู่ “ซีพี” เจอขึ้นบัญชีดำแน่ หากเบี้ยวลงนามสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 15 ต.ค.นี้

การประชุมร่วมกันระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด