Home Posts tagged แบนสารพิษ
Politics

“ชวลิต” จี้รัฐตั้งห้องแล็บที่ด่านเชียงของก่อนมติแบน 3 สารพิษจะมีผลบังคับใช้ หรือระงับการนำเข้าผักผลไม้จากจีนไว้ก่อน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะ กมธ.วิส […]