Home Posts tagged อำเภอสิงหนคร
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันนี้ (31 มีนาคม 2563) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ (Alcohol Hand Rub) จำนวน 600 ลิตร ให้กับนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เพื่อแจกจ่ายให้กับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศาสนสถาน หน่วยงานบริการประชาชน