Home Posts tagged หมอประจำบ้าน
Health

“สาธิต” หนุน อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ลดค่าใช้จ่ายและความแออัดในโรงพยาบาล

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ อสม.ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยเหลือในระดับชุมชน โดยมี อสม.และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เป็นจุดเชื่อมรับและส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐ