Home Posts tagged สารเคมีเป็นพิษ
Politics

“อนุทิน”เดินหน้าแบนสารเคมีเป็นพิษ ย้ำหลักการทำงาน ยึด “เกียรติ” สำคัญกว่า “ผลประโยชน์” ชีวิตคนไทยสำคัญที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีอยู่ 29 คนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะแบนสารเคมีเป็นพิษหรือไม่ ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะยึดตามจุดยืนของตนเอง