Home Posts tagged สารพิษตกค้าง
Health

กรมอนามัย เตือน ล้างผักให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก อันตรายถึงชีวิต

กรมอนามัย เตือน ล้างผักให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร โดยเฉพาะในเทศกาลกินเจ แนะหลีกเลี่ยงผักนอกฤดูกาล พร้อมประกาศหนุนนโยบายแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด หลังพบสารเคมีตกค้างในพืขผัก โดยเฉพาะผักสดยอดนิยม 10 ชนิดในตลาด เตือนได้รับปริมาณมากอาจหน้ามืด หรือหัวใจวาย แต่หากปริมาณน้อย แต่สะสมนานๆ