Home Posts tagged สังคมผู้สูงวัย
Politics

รมช. พาณิชย์ สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ไทยรับสังคมผู้สูงวัย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยให้ใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฟรี