Home Posts tagged สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
BUSINESS

ผนึกกำลัง ร่วมเปิดเมือง ปลอดภัย ระดมแนวคิดฝ่าวิกฤตโควิด–19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่

หอการค้าไทยฯ ผนึกกำลังภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ตอบรับมาตรการคลายล็อคดาวน์ ร่วมขับเคลื่อนเปิดเมือง ปลอดภัย ฝ่าวิกฤตโควิด–19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่  พร้อมเปิดแพลตฟอร์มแห่งความห่วงใย Thai.care รวมพลัง 3 แคร์ “ร้านค้าแคร์–ลูกค้าแคร์–สังคมแคร์” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
BUSINESS

4 องค์กร เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยวชุมชน ต้นแบบจากญี่ปุ่น” สร้าง Inspiration ร้านค้า กระตุ้นการท่องเที่ยว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยวชุมชน ต้นแบบจากญี่ปุ่น” ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 10201 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ถ.วิภาวดี-รังสิต