Home Posts tagged สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก
Politics

“พลังงาน” พร้อมรับมือสถานการณ์สงคราม เตรียมการรองรับล่วงหน้าแล้ว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ากระทรวงพลังงานเรียกประชุมด่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตั้งแต่วานนี้ แต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจดำเนินการใดใดในขณะนี้ เพราะถือว่ากลไกบริหารงานตามปกติยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ