Home Posts tagged วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
DEEPSOUTH

“คณากร” ยัน ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว สำนักจุฬาราชมนตรี ย้ำ ความยุติธรรมเป็นทางออกปัญหาชายแดนใต้

ผู้พิพากษา “คณากร” ยืนยัน ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ขณะที่ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ย้ำขอให้ยืนหยัดในความยุติธรรม เป็นทางออกในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย