Home Posts tagged วิถีธุรกิจแบบใหม่
BUSINESS

ผนึกกำลัง ร่วมเปิดเมือง ปลอดภัย ระดมแนวคิดฝ่าวิกฤตโควิด–19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่

หอการค้าไทยฯ ผนึกกำลังภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ตอบรับมาตรการคลายล็อคดาวน์ ร่วมขับเคลื่อนเปิดเมือง ปลอดภัย ฝ่าวิกฤตโควิด–19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่  พร้อมเปิดแพลตฟอร์มแห่งความห่วงใย Thai.care รวมพลัง 3 แคร์ “ร้านค้าแคร์–ลูกค้าแคร์–สังคมแคร์” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย