Home Posts tagged รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
BUSINESS

ประยุทธ์-จุรินทร์ จับมือดันส่งออกสู่เวทีโลก มอบ 37 รางวัล PM Award

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 (Prime Minister’s Export Award 2020) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รายงาน
Politics

ดีเดย์ จ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวนารอบแรกวันนี้ วงเงินรวมทั่วประเทศ 9,400 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกดปุ่ม kick off จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ชาวนาทั่วประเทศรอบแรกวันนี้ โดยเป็นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ส่วนการประกันรายได้พืชที่เหลืออีก 3 ชนิดคือ ยางพารา มันสำปะหลังและข้าวโพด จะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว
Politics

จุรินทร์ เซ็น 3 MOU กับอินเดีย ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ และสตาร์ทอัพ พร้อมเปิดห้องแสดงสินค้าไทยใน Bigbasket.com

วันนี้ (25 ก.ย. 62) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานสัมนาและกิจกรรมการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินเดีย Siminar & Business Matching &Networking Between Thailand and India พร้อมทั้งเป็นประธาน ในการลงนามในกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมได้แก่