Home Posts tagged รัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้าง
ASEAN

คมนาคม-เมียนมา ลงนามงานบริหาร และซ่อมบำรุงสะพานแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 แล้ว

ันนี้ (2 ต.ค. 62) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เดินทางเยือนกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ของราชอาณาจักรไทย และนายอูฮานซอ