Home Posts tagged พระสันตะปาปา
WORLD

ครั้งหนึ่งในชีวิต รับเสด็จโป๊ปฟรังซิส ความประทับใจไม่รู้ลืมของคริสตศาสนิกชนในประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ลำดับที่ 266 เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
EVENT

สรุปกำหนดการในการเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร พระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เป็นนักบวช คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมวัฒนธรรม และเคารพในสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของชาติพันธุ์ ทรงรับศีลบวชเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1969
EVENT

แถลงข่าวกำหนดการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว แจ้งกำหนดการในการเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยเน้นที่การต้อนรับแบบเรียบง่าย เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงพระองค์ได้มากที่สุด คาดมีผู้เข้าร่วมชมพระบารมีและร่วมกิจกรรมสูงถึง 60,000 – 70,000
ENTERTAINMENT

ภาพบรรยากาศถ่ายทำ MV “ให้รักเป็นสะพาน” ในโอกาสต้อนรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ENTERTAIN: สื่อมวลชนคาทอลิกเผยแพร่ภาพบรรยากาศการบันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ วานนี้ (26 กันยายน 2562) โดยมีศิลปินนักร้องคาทอลิกกว่า 10 คน อาทิ ฟ้อนด์ BNK48 บิลลี่ โอแกน นิโคล เทริโอ้ แปม ศิรภัสรา เปาวลี พร้อมด้วยกลุ่มนักร้องเด็ก ผู้ปกครอง ครู บุคลากรจากเซนต์หลุยส์ เด็กอาสา กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มสื่อมวลชน อาสาสมัคร