Home Posts tagged ผู้นำ BRN
DEEPSOUTH

รู้จัก อนัส อับดุลเราะห์มาน ผู้นำ BRN ที่เปิดตัวเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับรัฐบาลไทย ผู้นำจิตวิญญานคนสำคัญของ BRN

การเจราจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาลไทย นำโดย พลเอกวัลลถ รักเสนาะ กับ นาย อนัส อับดุลเราะห์มาน หรือ Mr.Anas Abdulrahman ทำให้กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ น่าจับตาอีกครั้ง เพราะ นายอนัส อับดุลเราะห์มาน คนนี้ ถือเป็นผู้นำระดับสูงของ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี