Home Posts tagged ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
Politics

‘ภูมิธรรม เวชยชัย’ ที่ปรึกษา ผู้นำฝ่ายค้านฯ ยืนยันไม่เคยคุย ‘พิชัย’ หรือ ‘จาตุรนต์’ เรื่องการตั้งพรรคใหม่

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวที่คุณพิชัยพูดเรื่องการตั้งพรรคใหม่นั้นผมอยากเรียนชี้แจงว่าผมยังไม่เคยคุยกับคุณพิชัยหรือคุณจาตุรนต์เรื่องการมาร่วมตั้งพรรคใหม่กับ ทั้ง2ท่านในช่วงนี้เลย ข่าวที่เกิดขึ้น คงต้องไปถามรายละเอียดตามข่าวที่คุณพิชัยเอง