Home Posts tagged ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์
Politics

“ชลิตา” ยืนยันพูดตามหลักการและเสรีภาพในการแสดงความเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ไม่กังวลถูกฟ้อง มาตรา 116 พร้อมชี้แจงตามกระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ เปิดเผยกับ The Reporters ไม่ได้เป็นกังวล กรณี กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความดำเนินคดี มาตรา 116 ยืนยันว่า สิ่งที่ได้พูดในเวทีที่ จ.ปัตตานี อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลของการวิจัย เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องเปิดกว้างให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น