Home Posts tagged ประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Politics

สนั่นห้องประชุม กมธ.ป.ป.ช. ‘เสรีพิศุทธ์’ สบถใส่ “ปารีณา” (มีคลิป)

เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะฯ ได้มอบหมายงานให้กรรมาธิการ แต่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้สอบถามว่าเหตุใด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ดีแต่สั่งให้คนอื่นทำงาน ไม่เห็นทำงานอะไรบ้างเลย