Home Posts tagged ประชาธิปไตยที่กินได้
HUMANITY

แถลงการณ์ฉบับพิเศษ สมัชชาคนจน “ขอไว้อาลัยการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

แถลงการณ์สมัชชาคนจนฉบับพิเศษ ระบุว่า ด้วยสมัชชาคนจนได้ประกาศยืนหยัดในการปักหลักชุมนุม เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และมีกิจกรรมรณรงค์ในช่วงการเคลื่อนไหวให้มีการเจรจา “อย่างเสมอหน้า” กับรัฐบาล จนกว่าจะเกิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ