Home Posts tagged บริการทางการแพทย์วิถีใหม่
COVID-19

“อนุทิน” เยี่ยมชมบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมบริการทางการแพทย์วิถีใหม่เขตสุขภาพที่ 5 มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดปรับระบบ ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงการรับเชื้อ วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล