Home Posts tagged น้ำมันพื้นฐานของประเทศ
BUSINESS

ดีเซลเปลี่ยนชื่อใหม่ หนุนไบโอดีเซลร้อยละ 10 สร้างสมดุล-ยั่งยืนปาล์มทั้งระบบ

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันทุกราย ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 จาก “น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10″ เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา”