Home Posts tagged น้ำต้นทุน
Politics

นายกฯ วอนประชาชนเข้าใจปัญหาภัยแล้ง ย้ำรัฐบาลมีแผนบริหารจัดการน้ำ แต่ยอมรับบางพื้นที่ น้ำต้นทุนน้อย เข้าไม่ถึง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง เพื่อบูรณาการทำงานของสำนักทรัพยากรนำ้แห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ สำหรับการวางแผนระยะยาวในการเก็บน้ำการพร่องน้ำ