Home Posts tagged นำเข้าขยะพลาสติก
ENVIRONMENT

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เผยเส้นทางนำเข้าขยะพลาสติก เหตุย้อนแย้งนโยบายลดใช้พลาสติก

นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เขียนขัอความในเฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุ สาเหตุที่ขยะพลาสติกถูกนำเข้าประเทศไทยได้จำนวนมาก เนื่องจาก 1. กลางปี 2560 ประเทศจีน ประกาศยกเลิกการนำเข้าขยะอุตสาหกรรมหรือขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะเศษพลาสติกและกระดาษที่ยังไม่แปรรูป