Home Posts tagged นักเรียนทุน
DEEPSOUTH

นักเรียนทุน กสศ.ขอบคุณนายก-รัฐบาล ให้โอกาส สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

กสศ.เดินหน้าช่วยเด็กด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชานแดนใต้ มากกว่า 53,000 คน นักเรียนทุนปลื้ม สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมพัฒนาบ้านเกิด  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แวะทักทายเด็กนักเรียนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากโรงเรียนบ้านคอลอกาเว