Home Posts tagged ณฐพร โตประยูร
Politics

“ณฐพร โตประยูร” เปิดใจครั้งแรก ไม่ได้รับงานมาล้มอนาคตใหม่ การยุบพรรคเป็นมาตรการไม่ให้ทำผิดต่อไป (มีคลิปสัมภาษณ์)

นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ The Reporters เปิดเผยที่มีการยืนฟ้องยุบพรรคอนาคตใหม่ในข้อกล่าวหา ล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ เวลา 11.30 น. นายณฐพร กล่าวว่า