Home Posts tagged จันทบุรี
AROUND THAILAND

มท.3 สั่ง กปภ. บูรณาการโครงข่ายแหล่งน้ำเชื่อมโยงทุกจังหวัด พร้อมจัดหาแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเองเพื่อให้ทุกหน้าแล้ง น้ำใส-ไหลไม่หยุด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) นายสุกรี สะเต๊ะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี