Home Posts tagged จังหวัดเชียงใหม่
Lifestyle

แรลลี่จักรยานรับลมหนาว ปั่นไปเที่ยวไป เปิดหัวใจท่องเที่ยวสันกำแพง

ออกไปปั่นรับลมหนาว ชมเมืองสันกำแพง พร้อมสัมผัสเส้นทางวิถีชุมชนดั้งเดิม ในงาน “ปั่นม่วนใจ๋” ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
FEATURE

จิตวิญญาณที่กำลังถูกสั่นคลอนของ “ปกาเกอะญอ” มองผ่าน “พะตีตาแยะ” และบ้านสบเมย

บ้านแต่ละหลังปลูกอยู่บนพื้นที่ลาดชันเพราะอยู่บนยอดดอย รอบๆ หมู่บ้านเป็นป่าซึ่งมีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่เนืองแน่น บริเวณใกล้ๆ มีหุบเขาซึ่งมีลำห้วยไหลผ่าน ถนนลูกรังที่ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ ไปสิ้นสุดที่บ้านของ “พะตีตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ” ผู้อาวุโสชาวปกาเกอะญอ แห่งหมู่บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านสบลานเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเพียง 26 หลังคาเรือน