Home Posts tagged คำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด
CRIME

เปิดรายงานคำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดของอัยการคดี ‘บอส อยู่วิทยา’

รายงานคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ คดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ข้อหา ขับรถโดยประมาทเป็นหตุให้เฉี่ยวชนรถอื่นเสียหายและมีผู้ถึงแก่ความตาย ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ไม่หยุดรถและให้ความช่วยหลือตามสมควรแก่ผู้ได้รับความเสียหายและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานในทันที