Home Posts tagged ความหลากหลายทางชีวภาพ
Politics

รัฐบาลไทยยืนยันดำเนินการเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 เวลา 16.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์ก (หรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 03.00 น. เวลาไทย) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถ้อยแถลงในการหารือระดับผู้นำ 1 (Leader Dialogue 1) การประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on