Home Posts tagged ครูรักษ์ถิ่น
KNOWLEDGE

กสศ. จับมือ 11 สถาบันอุดมศึกษา เดินหน้าสร้างครูนักพัฒนาของ รร.พื้นที่ห่างไกล

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 แล้ว 328 คน พร้อมปรับแผนรับมือโควิด-19 ไม่ให้การเรียนรู้หยุดชะงัก เตรียมจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. กับ 5 หน่วยงานหลักในระดับนโยบาย ได้แก่
DEEPSOUTH

นักเรียนทุน กสศ.ขอบคุณนายก-รัฐบาล ให้โอกาส สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

กสศ.เดินหน้าช่วยเด็กด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชานแดนใต้ มากกว่า 53,000 คน นักเรียนทุนปลื้ม สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมพัฒนาบ้านเกิด  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แวะทักทายเด็กนักเรียนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากโรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น