Home Posts tagged คณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน
Politics

กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันดูแลคนไทยในเมืองอู่ฮั่น 64 คน ปลอดภัย พร้อมส่งเครื่องบินไปรับทันทีที่จีนอนุญาต

ในการประชุมของกระทรวงการต่างประเทศที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) เมื่อวานนี้ 27 ม.ค.63 โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ เป็นประธาน