Home Posts tagged กินเจ อาหารปลอดภัย สุขภาพดี
Health

หมอตี๋แนะกินเจปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม + สะอาด

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และร่วมรณรงค์ “กินเจ อาหารปลอดภัย สุขภาพดี” ที่ตลาดยิ่งเจริญ กทม. โดยได้เน้นย้ำว่า การกินเจ ควรเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานผักผลไม้ให้หลากหลาย