PUBLIC HEALTH

ให้กำลังใจ นพ.โรม และทีมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค จุดตรวจสุวรรณภูมิ ด่านแรกป้องกันไวรัสโคโรนาเข้าไทย

ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เริ่มตั้งจุดคัดกรองพิเศษ ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองอุ่ฮั่น ประเทศจีน เพื่อตรวจหาผู้ที่มีไข้สูง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งขณะนั้นรู้แต่เพียงโรคปอดอักเสบปริศนา

จนกระทั่งในวันที่ 8 มกราคม 2563 นพ.โรม บัวทอง ได้พบผู้ป่วยรายงานที่ต้องสงสัย มีอาการเข้านิยาม คือมีไข้ 38 องศาเซลเซียส และมีโรคทางเดินหายใจ จึงแจ้งเคสพิเศษให้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ตรวจสอบ พบเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา จนไทยสามารถรายงานผลได้เป็นประเทศแรกนอกประเทศจีน ซึ่งดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ผู้ถอดรหัสพันธุกรรม บอกว่า มาจากการชี้เป้าของ นพ.โรม บัวทอง

สำหรับนายแพทย์ โรม และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค และทีมแพทย์การท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ ได้เข้าประจำการตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 ถึงวันนี้ วันที่ 27 ม.ค. เป็นเวลา 24 วันแล้ว ที่ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง ทำการคัดกรองผู้โดยสารไปแล้ว 64 ไฟลท์ กว่า 13,000 คน พบผู้ที่มีอาการเข้านิยาม 19 รายและพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 3 ราย

เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ถือเป็นปราการด่านแรก ที่ทำงานเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด เพราะต้องเจอกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นคนแรก การทำงานจึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม และชุดป้องกันโรค โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่หู จะต้องใกล้ชิดร่างกายของกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด

“ทุกคนล้าครับ แต่ยังมีกำลังใจ หนักกายไม่เท่าไหร่ ไม่อยากให้หนักใจ ทุกคนทำงาน 24 ชั่วโมง ทำงานเต็มเวลาทุกวัน ผมกลับบ้านต้องกลับมาอีก เรามีหน้าที่ตรวจคนไข้ จะทิ้งน้องไม่ได้ ผมเป็นหมอไม่กี่คนที่อยู่ที่นี่ต้องรับคนไข้ตลอด ต้องมาตรวจตลอดเวลา แต่ทำเต็มที่ครับ” นพ.โรม บัวทอง

ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ปราการด่านแรกในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เข้าไทย

Related Posts

Send this to a friend