PUBLIC HEALTH

สธ.เผย ปูพรมค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เข้มมาตรการป้องกันโควิดชายแดน จ.มหาสารคาม ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

วันนี้ (2 ก.พ. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 836 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 819 ราย มาจากต่างประเทศ 17 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมการระบาดระลอกใหม่ (วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2564) 16,217 ราย หายป่วย 9,277 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 6,921 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 75 ปี ไม่มีอาการ มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว และรายที่สอง เป็นชายไทย อายุ 68 ปี มีโรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายระยะสุดท้าย ประวัติเคยปลูกถ่าย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย
 
นพ.เฉวตสรรกล่าวต่อว่า สำหรับ จ.สมุทรสาคร ยังมีการค้นหาเชิงรุกในโรงงาน ชุมชน ตลาดและพื้นที่เสี่ยง อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน และ อ.บ้านแพ้ว ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2564 จำนวน 54,750 ราย พบผู้ติดเชื้อ 3,107 ราย และยังพบผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าวมาขอรับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ต้องรอการตรวจเชิงรุก เมื่อสงสัยหรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้เลย
 
ส่วนพื้นที่ จ.มหาสารคาม วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ตั้งแต่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง 325 ราย และกักกันสังเกตอาการ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์โรคได้ อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 
นพ.เฉวตสรรกล่าวต่อว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อที่ จ.ยะลา เป็นชายไทย อายุ 33 ปี เป็นผู้พ้นโทษจากประเทศมาเลเซีย เข้ามาทางด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ส่งรักษาและกักตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือดำเนินงานอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดนของหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และผู้ที่มีญาติอยู่ตามแนวชายแดน ขอให้เดินทางกลับอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน เพื่อให้คนในประเทศปลอดภัยจากโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend