PUBLIC HEALTH

กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินการสอบสวนโรค กรณีทหารอียิปต์ตรวจพบเชื้อโควิด-19

วันนี้ (13 ก.ค. 63) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งดำเนินการสอบสวนโรคและรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว

จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าเที่ยวบินดังกล่าว มีกัปตันและลูกเรือ รวม 31 คน เป็นทหารจากประเทศอียิปต์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ ตามมาตรการของคำสั่ง ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 6 ในข้อ (5) ซึ่งอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด และไม่ออกไปนอกพื้นที่สาธารณะจนกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะกลุ่มนี้ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และกลับออกไปในวันที่ 11 ก.ค. 63

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้ง จึงเข้าดำเนินการติดตามทีมลูกเรือที่เข้าพักในโรงแรม ในวันที่ 10 ก.ค. 63 เวลาประมาณ 11.00 น. และพบว่าทีมลูกเรือดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในโรงแรมตามมาตรการที่กำหนดไว้ จึงมีการตรวจสอบ พบว่าลูกเรือได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าใกล้โรงแรม จึงมีการออกติดตามให้กลับมา และทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อโรคโควิด-19 เนื่องจากมีการออกไปนอกโรงแรมจึงต้องมีการตรวจ ให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดเชื้อ และแพร่ไปในชุมชน ซึ่งต่อมาหลังจากลูกเรือเดินทางกลับ ผลการตรวจพบว่า พบเชื้อจำนวน 1 ราย ซึ่งทหารกลุ่มดังกล่าว ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วในช่วงเที่ยงของวันที่ 11 ก.ค. 63

ทางทีมงานจึงได้ลงสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัส ทั้งที่สนามบิน โรงแรม รถที่ใช้เดินทาง รวมทั้งที่ห้างสรรพสินค้า เพื่อทำการตรวจหาเชื้อต่อไป โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (พนักงานโรงแรมที่ให้บริการคณะลูกเรือจากต่างประเทศ) ทำความสะอาด และปิดให้บริการในชั้นที่รับลูกเรือเข้าพัก

Related Posts

Send this to a friend