DEEPSOUTH

“BRN” ออกแถลงการณ์ ร่วมพูดคุยสันติภาพกับรัฐไทย แก้ปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธด้วยการเจรจาทางกรเมือง

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ BRN ออกแถลงการณ์จาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 21 มกราคม 2563 ระบุว่า BRN และรัฐบาลไทยได้ร่วมหาข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับพันคน

ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นด้วยที่จะแก้ไขปัญญหาความขัดแย้งทางอาวุธในปาตาดี ด้วยการแก้ปัญหาทางการเมือง
หลังจากหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างหนักเพื่อเริ่มต้น และออกแบบ กรอบการเจรจาและเงื่อนไขข้อตกลง TOR ที่จะใช้และเป็นแนวทางสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่าง BRN และ RTG รัฐบาลไทย เพื่อรักษาความจริงใจและความซื่อสัตย์ ในการยุติความขัดแย้งทางอาวุธอย่างยั่งยืน

การเจรจาสันติภาพรอบแรกจึงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2020 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดย Tan Sri Abdul Rahim bin Mohd ผู้อำนวยความสะดวก ของรัฐบาลมาเลเซีย ดำเนินการให้มีการพบกันของผู้แทน BRN นำโดย Ust Anas Hj. Abdulrahman และผู้แทนของรัฐบาลไทย โดยพลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเจรจาสันติภาพครั้งนี้เพื่อบรรลุข้อผูกพันร่วมกันหลายประการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความมั่นใจสำหรับกระบวนการเจรจาสันติภาพ ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายตามกรอบ TOR ที่ได้ตกลงกันก่อนหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความมุ่งมั่นภายใต้กรอบการเจรจา โดยมาเลเซียยังเป็นผู้อำนวยความสะดวกและการพูดคุยในวันนี้มีผู้สังเกตุการณ์จากต่างประเทศด้วย

นอกจากนี้ในการให้สัมภาษณ์ของนาย Anas Abdulrahman ระบุว่า กระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มขบวนการกับรัฐบาลไทย ผ่านการวางแผนที่เป็นระบบและมีรายละเอียดมากมายที่เราผ่านการสร้างความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สังคมโดยทั่วไปไม่ได้รับรู้ว่ากระบวนการที่จะแสวงหาทางออกของความขัดแย้งในปาตานีไม่เคยหยุด โดยเฉพาะบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทย เรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เรามีการถกกันตลอดเวลา ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้วางกรอบการพูดคุยเป็นระยะเป็นปี เพื่อร่วมกันหาจุดร่วมและหาทางออกของปัญหาระหว่างบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทยเพื่อสันติภาพที่ปาตานีได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

เราเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันในฐานะคนในชาติเดียวกัน และเราหวังว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากทุกกลุ่มและประชาชนชาวปาตานี บีอาร์เอ็นไม่เพียงแต่นำปัญหาของเพียงกลุ่มเดียวเท่านั่นแต่เราจะนำปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มมาหารือกันบนโตณะเจรจาต่อไป กรอบการทำงาน และ TOR ซึ่งใช้เวลาสามปีในการนำมาใช้ในครั้งนี้

แถลงการณ์ภาษาอังกฤษของ BRN

Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) Kuala Lumpur, 21 January 2020 Assalamualaikum wbt. Good afternoon ladies and gentlemen, Praise be to Allah, with this occasion I would like to deliver to all the audiences that after we went through several back channel -processes during the last few years between BRN and The Royal Thai Government to find a mutual agreement to resolve the un-ending effected conflicts until now that have caused thousand deaths and casualties Therefore, both parties BRN and RTG have met the mutual understanding to resolve armed conflicts in Patani by means of political resolution which is through a peace dialogue process. After several years, both parties have been working hard to initiate and design the format of dialogue framework and Terms of References (TOR) that will be utilized and guided for the dialogue process between BRN and RTG which was to uphold the sincerity and honesty to resolve this armed conflict with dignity, integrity and sustainability. As a result, on 20th January 2020 the first round of official peace dialogue was successfully conducted at Kuala Lumpur which facilitated by Tan Sri Abdul Rahim bin Mohd. Noor as a representative of the Malaysian Government. BRN delegates was led by Ust. Anas Hj. Abdulrahman and RTG delegates was led by General Wallop Rugsanaoh. This round of peace dialogue was to achieve several mutual commitments as a basic for confidence building measures for this peace dialogue process be continued with what have been agreed earlier. With this, we would like to deliberate several mutual commitments that have been agreed in this peace dialogue that: -Peace dialogue between BRN and RTG is a result of mutual agreement from both parties matching with the contents of the framework and ToR that have been agreed before. -Both parties BRN and RTG will strengthen the commitment on the framework and ToR as a platform or ground rules for official dialogue. – Both parties committed together that Malaysia is the facilitator, and – This dialogue was attended by the observers from overseas. This is all that we can deliberate by now, thank you, wassalam.

Related Posts

Send this to a friend