DEEPSOUTH

นราธิวาสปลดล็อคให้ละหมาดที่มัสยิดได้เป็นวันแรกหลังโควิด-19 ระบาด

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวถึงความพร้อมการเปิดให้ชาวไทยมุสลิมประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด โดยให้ยึดตามแนวทางของสำนักจุฬาราชมนตรีและกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นวันแรกจากพื้นที่ จ.นราธิวาส หลังจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ใช้ดุลยพินิจพิจารณาร่วมกับจังหวัดนราธิวาส โดยสรุปได้มีการผ่อนปรนให้มัสยิด 398 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 676 แห่งอนุญาตให้ชาวไทยมุสลิมสามารถเดินทางเข้าไปประกอบศานกิจละหมาดได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่มัสยิดได้นั้น

จากการตระเวนเดินทางไปตรวจสอบที่มัสยิดอัลยุมอียะห์อัลฮาซานียะห์ หรือ มัสยิดเขียว ซึ่งตั้งอยู่ ถ.เจริญเขต เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเป็น 1 ใน 398 มัสยิด ที่อนุญาตให้ชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบพิธีละหมาดได้เป็นครั้งแรกในวันนี้ พบว่า ที่บริเวณประตูทางเข้าของมัสยิดมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สุไหงโก-ลก และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. คอยจัดระเบียบให้ประชาชนที่เข้าร่วมละหมาดในมัสยิด ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ใช้เจลล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าไปลงชื่อนามสกุลพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะมีการตรวจพบการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 ในภายหลัง

ส่วนการถือปฏิบัติช่วงประกอบศาสนกิจ ให้ยึดตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนด คือให้ทุกคนอาบน้ำละหมาดมาจากที่บ้าน และให้นำผ้าปูละหมาดส่วนตัวมาจากบ้าน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ โดยให้ทุกคนยืนตามจุดที่มัสยิดได้จัดทำเครื่องหมายกำหนดไว้

การปลดล็อคให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมประกอบศาสนกิจที่มัสยิดเป็นวันแรกในครั้งนี้ พบว่ามีประชาชนชาวไทยมุสลิมเดินทางมาประกอบศาสนกิจที่มัสยิดแห่งนี้เพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนที่เชื้อไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาด ส่วนพี่น้องชาวไทยมุสลิมอีกร้อยละ 60 คาดว่าน่าจะดูท่าทีว่าหลังจากการปลดล็อคให้ประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิดแล้ว จะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่อย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางมาประกอบพิธีละหมาดดั่งเดิม และประการสำคัญยังงดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอดและการแสดงออกที่สัมผัสที่แก้มต่อกัน โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวคำว่าสลามต่อกันเท่านั้น และยังไม่อนุญาตให้เด็กและสตรี เข้าร่วมการละหมาดที่มัสยิดโดยเด็ดขาดในระยะนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Related Posts