DEEPSOUTH

กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดคืนผืนป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

วันนี้ (30 ส.ค. 62) พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 / แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบผืนป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ ป่าไม้ถาวร และป่าสงวนเพื่อกิจการนิคมพัฒนาภาคใต้ เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ท้องที่ บ.ฉลองชัย ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา และ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา หลังได้รับแจ้งว่า มีการลักลอบเข้าแผ้วถางทำลายป่า จากการเดินเท้าเข้าตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายจำนวน 3 แปลง

แปลงที่ 1 บริเวณ บ.ฉลองชัย ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เหนือฝายกั้นน้ำละแอ เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ต้นแม่น้ำปัตตานี ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใหม่ เป็นการตัดไม้ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ แผ้วถางไม้พื้นล่าง และถูกเผาบางส่วน รวมพื้นที่เสียหาย จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา และมีการตัดโค่นต้นไม้มีค่าขนาดใหญ่จำนวน 2 ต้น

แปลงที่ 2 บริเวณ บ.ฉลองชัย ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เหนือฝายกั้นน้ำละแอ เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ตรวจพบทั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใหม่ และบางส่วนถูกแผ้วถางเพื่อปลูกต้นทุเรียน พบพื้นที่เสียหายจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา

แปลงที่ 3 ที่บริเวณ บ.สันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เป็นการตัดต้นไม้ทำลายป่าใหม่ ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จ และผู้ลักลอบตัดไม้เพิ่งหลบหนีไป มีพื้นที่เสียหาย จำนวน 2 ไร่ 26 ตารางวา เจ้าหน้าที่ยังพบ ร่องรอยเท้าช้างป่า มูลช้าง ทั้งขนาดเล็ก ใหญ่ จำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า ที่มีสัตว์ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้นำป้าย “ทวงคืนผืนป่า เพื่อแผ่นดินพ่อ” “ปกป่า เพื่อแม่” มาติดไว้พร้อมทั้งจะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend