COVID-19

อย. ชี้น้ำยากลั้วปากและคอ หรือสเปรย์พ่นปากและลำคอ ป้องกันโควิด-19 ลงปอดไม่ได้ ขอประชาชนอย่าแชร์ข่าวเท็จ

ตามที่มีการส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์ และทางแชท ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโพวิโดนไอโอดีน กลัวขอ จะทำให้มี คุณสมบัติในการป้องกัน เชื้อไวรัสและ covid-19 จากลำคอลงสู่ปอดได้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึง คือ โพวิโดนไอไอดีนชนิดกลั้วคอ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย ลดอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอ แผลในปาก และระงับกลิ่นปากเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสจากลำคอลงสู่ปอดได้ เช่นเดียวกับสเปรย์สำหรับพ่นปาก และลำคอ

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

Related Posts

Send this to a friend