COVID-19

นครราชสีมาแจ้งชาวโคราชป่วยโควิด-19 ที่จำเป็นต้องย้ายมารักษาติดต่อล่วงหน้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศแจ้งชาวโคราชที่อยู่ต่างจังหวัดและป่วยด้วยโรค covid-19 หากมีความจำเป็นจะย้ายมารักษาตัวในพื้นที่โคราชขอให้ติดต่อล่วงหน้าเพื่อประสานโรงพยาบาลในพื้นที่โดยให้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แวะพักให้น้อยที่สุด หรือถ้ามีปัญหาให้ติดต่อมาก่อนเพื่อประสานงาน ป้องกันและลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ

สามารถติดต่อได้ที่ 081 265 5604, 065 119 0188 ระหว่างเวลา 8.30-20.30 น. หรือ 044 465 010-4 #440 (วันเวลาราชการ) หรือ สายด่วนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 093-319-0047

Related Posts

Send this to a friend