COVID-19

โอมิครอนทำเด็กไทยป่วยกว่า 7 หมื่นรายแล้ว ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ

นายแพทย์ อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่า ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน พบเด็กไทยติดเชื้อจากสายพันธุ์นี้แล้วกว่า 7 หมื่นราย หรือร้อยละ 21 ของผู้ใหญ่ สูงกว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลตากว่าร้อยละ 10

นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 90 ของเด็กที่ติดเชื้อ ไม่แสดงอาการและอาการน้อย ขณะที่อาการรุนแรงมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น โดยเข้าสู่การรักษาผ่านระบบของ สปชส.ทั้งการตรวจจากโรงพยาบาล หรือคลินิกใกล้บ้าน และการตรวจผ่าน ATK

ล่าสุด ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแนวทางการรักษาโควิด-19 ในเด็ก โดยเด็กที่ไม่มีอาการ โดยให้ดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านได้ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบบริการ Home isolation ในกรณีที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่แนะนำให้ favipiravir เป็นเวลา 5 วัน โดยจัดให้มีช่องทางให้ผู้ป่วยติดต่อเข้ารับการประเมิน หรือรับการรักษาในโรงพยาบาล หากอาการเปลี่ยนแปลง และผู้ป่วยที่อาการรุนแรง ให้เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาล

ขณะนี้ ตัวเลขการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 70 ยังเหลืออีกร้อยละ 30 จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุมากกว่า 5 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน และผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในครอบครัวอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend