COVID-19

‘สาธิต’ ฉะ ศบค. ชะลอลงทะเบียนหมอพร้อม หวั่นประชาชนสับสน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุไม่เห็นด้วยกับการชะลอลงทะเบียน หมอพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในการสื่อสารกับประชาชนจะทำให้เกิดความสับสน แต่ก็เข้าใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ดังนั้น ศบค. ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมให้ชัดเจน หากจะชะลอลงทะเบียนในกลุ่มทั่วไปหลังจากวันที่ 31 พ.ค. 64 ให้กลับเป็นการลงในแต่ละจังหวัดนั้นก็ควรจะมีการสื่อสารให้ชัดว่าในกลุ่มดังกล่าวทุกจังหวัดจะต้องมีแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มแยกแต่ละจังหวัดเพื่อเอาข้อมูลมาบันทึกในหมอพร้อมในที่สุดต้องอธิบายให้ชัดเจนมากกว่านี้ และต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้ การสื่อสารออกมาโดยไม่มีความชัดเจนทำให้คนสับสนระหว่างสองกลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้วว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ จึงควรที่จะไปหารือกันให้จบก่อนที่จะมาบอกประชาชนว่าต้องทำอะไร

ส่วนที่บอกว่าการปรับแผนครั้งนี้ เพราะต้องการให้จังหวัดที่มีการระบาดเยอะได้รับวัคซีนก่อนนั้น นายสาธิต กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะการจัดสรรครั้งนี้เป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดอาการหนักเมื่อติดเชื้อ ดังนั้นจังหวัดไหนลงได้จำนวนเท่าใดก็ฉีดเท่านั้น

นายสาธิต กล่าวว่าระบบหมอพร้อมไม่สามารถยกเลิกได้ เพราะไม่ว่าจะ ลงทะเบียนในระบบใดก็จัดส่งตรงมาที่หมอพร้อม เพื่อเป็นการลิงค์ข้อมูล และจะมีใบรับรองให้ และเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมการฉีดวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศไว้

ทั้งนี้ในการลงทะเบียนของ 2 กลุ่มแรก คือบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถลงได้ ถึง 30 พ.ค.และจะได้ฉีดตามวันเวลาทุกประการ หากจะจัดให้ฉีดเร็วขึ้นก็เป็นเรื่องดีและในส่วนของการจัดสรรวัคซีนมีหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่จะได้รับ แต่ต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่ลงทะเบียนหรือนัดหมายไว้แล้วต้องไม่เลื่อน เพราะเป้าหมายคือการลดความเสี่ยงและลดการเสียชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ คนทั่วไปหลัง 31 พ.ค. 64 จะลงที่ไหน แพลตฟอร์มอะไร ศบค. ต้องให้คำตอบ ดูจากข้อมูลแล้วเข้าใจได้ว่ามีการปรับ เพื่อให้มีความชัดเจนในกลุ่มต่างๆ มากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าจะต้องสื่อสารกับประชาชนในทุกกลุ่มให้เข้าใจว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหนในการลงทะเบียนไม่เช่นนั้นจะมีความสับสนวุ่นวายไปหมดในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนจึงขอให้ทาง ศบค. ศึกษาและชี้แจงให้ชัดเจนมากขึ้นที่สำคัญจะต้องไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องตอบคำถามในหลักให้ได้ว่าจะเปลี่ยนเพื่ออะไร

ส่วนที่ชะลอลงทะเบียนหมอพร้อมเพราะวัคซีนไม่เพียงพอหรือไม่ นายสาธิต ยืนยันว่า วัคซีนจะเดินทางมาตามสัญญาที่ตกลงกันและยังมีการเจรจาเพิ่มเติม เพราะเป็นปัจจัยที่ถูกคำนวณมาตั้งแต่ต้น

Related Posts

Send this to a friend