COVID-19

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพฯ ร้อง นายกฯ จัดการตลาด – แคมป์ก่อสร้างตามมาตรการ สธ. พร้อมเยียวยาตลาดที่ถูกสั่งปิด และฉีดวัคซีน จี้จัดการตลาดเถื่อนเข้าสู่ระบบ

นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ได้นำประชาชน ซึ่งอยู่ในชุมชนกรุงเทพฯบริเวณใกล้แคมป์คนงานก่อสร้างและมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (ศบค.) โดยยื่นผ่านตู้ปณ. 1111 เพื่อเสนอให้จัดการตลาดและแคมป์คนงานใกล้ชุมชน เนื่องจากทางเครือข่ายฯ พบว่าสถานการณ์ขณะนี้น่ากังวลมีจุดใหญ่ที่สำคัญคือพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง และ ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ จนเกิดหลายคลัสเตอร์ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมากและทางศบค. ได้ให้เฝ้าระวังสูงสุด

ทางเครือข่ายฯ จึงขอเสนอจุดยืนให้ ศบค.ดำเนินการ มาตรการต่อตลาดสด ตลาดนัด ตลาดนอกระบบ โดยยึดหลักการที่สำคัญเพื่อมุ่งรักษาตลาดต่างๆ ให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชน จึงขอให้ ศบค.เร่งตรวจเชิงรุกกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด จัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งถือเป็นบุคคลากรด่านหน้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมไปถึงพิจารณามาตรการเยียวยาแก่พ่อค้าแม่ค้า กรณีตลาดที่ถูกสั่งปิด อีกทั้ง ควรกำหนดให้มีระยะเวลาเข้าจัดการฟื้นฟูตลาดตามมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อให้กลับมาเปิดทำการตลาดได้โดยเร็ว

พร้อมทั้งขอให้ กทม.และ ทุกจังหวัดตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในการดำเนินมาตรการเข้าออกตลาด และ ทำให้ได้ตลาดทุกแห่ง ไม่เพียงแค่คัดกรอง แต่ผู้เข้ามาซื้อและขอให้มีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ ขอประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส หากมีตลาดไหนขาดความรับผิดชอบ

นอกจากนี้สำหรับตลาดนอกระบบไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง กทม. และ จังหวัด ขอให้ดำเนินการให้ตลาดดังกล่าวเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดอย่างเลือกปฏิบัติ สำหรับคนงานก่อสร้างในแคมป์ใกล้ชุมชนขอให้ยึดหลักการ สวัสดิภาพผู้ใช้แรงงาน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เข้าถึงสิทธิการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม

Related Posts

Send this to a friend