COVID-19

ศบค. ขอประชาชนชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เนื่องจากมีช่องทางให้ลงทะเบียนหลากหลายขึ้น

ศบค. ขอประชาชนชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เนื่องจากมีช่องทางให้ลงทะเบียนหลากหลายขึ้น เผยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ปรับแผนการจัดสรรวัคซีนใหม่ โดยใช้เกณฑ์การติดเชื้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก

วันนี้ (26 พ.ค. 64) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ที่ประชุม ศปก.ศบค. หารือเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนและแผนการจัดสรรกระจายวัคซีน

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” ก่อน โดยปกติแล้ว ระบบหมอพร้อมจะให้บริการใน 3 ส่วนหลัก คือ 1.การลงทะเบียนฉีดวัคซีน 2.การติดตามการฉีดเข็ม 1 – เข็ม 2 และผลข้างเคียง 3. การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

โดยขณะนี้ได้มีทางเลือกให้ประชาชนได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนอย่างหลากหลายขึ้น เช่น จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนนทบุรีที่มีแอปพลิเคชั่นของตนเอง และกรุงเทพมหานครที่เปิดใช้ระบบไทยร่วมใจ เป็นหน้าด่านในการลงทะเบียน ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนไม่เป็นคอขวด ดังนั้น ตอนนี้จึงขอเน้นให้ระบบหมอพร้อม ทำงานใน 2 ส่วนหลังก่อน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมสำเร็จแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จะได้รับวัคซีนในเวลาที่เหมาะสมแน่นอน แต่จะเป็นวันเดิมตามที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่จะเข้ามา แต่ยืนยันว่าจะจัดสรรให้ได้รับวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ เพราะได้ให้ความร่วมมือแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่แรก

ส่วนจังหวัดอื่นๆ สามารถที่จะนำโมเดลระบบการลงทะเบียนของกรุงเทพมหานคร จ.ภูเก็ต หรือ จ.นนทบุรี มาใช้ก็ได้ ร่วมกับการใช้ช่องทางการลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลและ อสม.

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับแผนการแจกจ่ายวัคซีน โดยจากเดิมใช้เกณฑ์การจองเป็นหลัก แต่ปรากฏว่าบางจังหวัดมียอดการจองมาก แต่พบการติดเชื้อน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจะนำเกณฑ์อื่นมาใช้เพิ่มเติม ได้แก่

1.เกณฑ์การติดเชื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงรายวัน ในพื้นที่ที่พบการติดเชื้อมาก ต้องเพิ่มโควต้าวัคซีนเพื่อควบคุมโรค

2.เกณฑ์ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

3.เกณฑ์กลุ่มบุคคลเสี่ยง ที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มเฉพาะ

โดยทั้งหมดนี้ ผอ.ศปก.ศบค. กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อจัดสรรใหม่ โดยยืนยันว่าจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและการขับเคลื่อนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend